fbpx

Villkor

Bokningsvillkor

Dessa villkor gäller bokningar på Hotell Drottninggatan 11 för privatpersoner, föreningar och företag.

Bekräftelse av villkor

Bokningen blir bindande när den kund som anges som kontaktperson har gjort sin bokning via telefon, e-post eller fysiskt på hotellet. Hotell Drottninggatan 11 (i fortsättningen ”säljarens”) skickar i samband med bokningstillfället en bekräftelse på bokningen per e-post. Bokningar görs på internet på adressen www.drottninggatan11.se, via e-post eller per telefon på 0921-757 75.

Rätt till avbokning

Kontaktpersonen har rätt att avboka beställningen avgiftsfritt senast tre (3) dygn innan datumet för incheckning. Avbokningen skall ha kommit säljaren tillkänna senast kl. 17.00 denna dag. Vid avbokning, ändringar eller utebliven ankomst senare än tre dygn före incheckning debiteras kostnaden för hela vistelsen. Vid bokningar gjord av samma kontaktperson som avser 4 rum eller fler, eller på bokning som avser fler än 14 nätter, har gästen rätt att avboka avgiftsfritt senast 30 dagar före ankomstdatum, därefter debiteras hela vistelsen.

Kontaktpersonen ska göra avbokningar och ändringar av sina bokningar via mail (reception@drottninggatan11.se) eller per telefon (0921-757 75). Om priset för det ombokade rummet är högre än för den ursprungliga bokningen, ska kontaktpersonen betala mellanskillnaden i priserna.

Förfogande av rummet och utcheckning

Hotellgästerna får inte släppa in utomstående personer i hotellets lokaler. Dörrkoder får inte överlåtas till andra än dem som har angetts som boende i rummet.

Gästerna ska checka ut från rummet senast kl. 11.00 på avresedagen. Säljaren är inte ansvarig för föremål som lämnas i rummen eller hotellets allmänna utrymmen. Gästerna bör alltid kontrollera att dörrarna går i lås när de lämnar rummet eller hotellet.

Åldersgränser

Kontaktpersonen ska vara myndig. Minderåriga får övernatta på hotellet under förutsättning att det bor åtminstone en myndig person i samma rum.

Ordningsregler

Hotellgästerna ska följa hotellets ordningsregler under sin vistelse.

Hotellgäster får inte uppträda så att de stör andra gäster eller boende i närheten av hotellet. Om gäster uppträder störande eller på annat sätt försummar sina skyldigheter enligt detta avtal, kan de avvisas från hotellet. Om någon av gästerna i rummet måste avvisas från hotellet eller om hotellpersonal måste kallas ut till hotellet på grund av störande beteende eller försummelse av sina skyldigheter enligt detta avtal, har kontaktpersonen inte rätt till återbetalning eller andra ersättningar. Säljaren har dessutom rätt att kräva ersättning på 2500 kr för jourutryckning.

Rökning i rummen och andra utrymmen i hotellet är absolut förbjudet och kan utlösa automatiskt brandlarm. Personer som orsakar larm på grund av rökning är ansvariga för alla larm-, service- och städkostnader som rökningen medför.

Det är förbjudet att ta in husdjur i hotellet. Personer som tar in djur i hotellet är skyldiga att ersätta alla service-, administrations- och städkostnader som detta medför. Larm- och andra kostnader som uppkommer på grund av brott mot ordningsreglerna eller oavsiktliga larm ska i sin helhet betalas av den som orsakar larmet och i sista hand av kontaktpersonen.

Logiupplåtarens ansvar

Person som bor i rummet är helt och hållet ansvarig för alla skador som han/hon orsakat och för de kostnader som orsakas hotellet eller tredje part eller som är en följd av handlingar i strid med avtalet. Om det inte går att fastställa identiteten på den gäst i rummet som orsakat skadan eller kostnaden eller om det inte går att få ersättning för skador eller kostnader av denna gäst, faktureras skadorna och kostnaderna kontaktpersonen.

Om det är problem att ta rummet i besittning eller om gästen upptäcker fel eller brister i säljarens tjänst, hotellrummets inredning och skick, ska gästen genast när felet upptäcks meddela säljaren, så säljaren har möjlighet att rätta till felet. Anmälan görs genom att ringa till Hotell Drottninggatan 11:s telefonväxel. Säljaren är inte skyldig att gottgöra kontaktpersonen för fel eller brister som inte har meddelats på vederbörligt sätt och under vistelsen.

Städning av rummet

Städning och bäddning ingår i rumspriserna. I enkel-, dubbel- och trippelrum ingår daglig städning. I samtliga lägenheter ingår dagsstädning varannan dag. Utcheckningsstäd ingår i samtliga rumspriser. Om du anser att rummet inte är städat när du kommer, kontakta hotellet vid incheckning.

Kundens personuppgifter

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

När du gör en beställning måste du uppge viss information om dig själv. Vid beställning anger du ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Säljarens ansvar

Om säljaren inte kan erbjuda bokad logi, har kontaktpersonen rätt att få tillbaka bokningsavgiften. Säljaren ska utan dröjsmål meddela eventuella ändringar till kontaktpersonen för bokningen. Rätt till ändringar förbehålls.

Informationen du lämnar om dig själv används endast internt hos Hotell Drottninggatan 11. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer säljas eller föras vidare till tredje part. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig hos oss. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

Hotell Drottninggatan 11

11.10.2017